10 Parmak Tekniğini Niçin Öğrenmeliyiz?

Zabıt Katipliği 10 Parmak Eğitimi

Zabıt Katipliği Sınavlarına Hazırlık Kitabı

İnsanoğlu, tarihin her döneminde kendi ihtiyaçlarını bir şekilde giderebilmeyi başarabilmiş; birbirleriyle haberleşmek ve ileti­şim kurmak için yazıyı kullanmışlardır. Mağara resimleri ile başla­yan yazı serüveni, giderek gelişmiş ve günümüzdeki alfabe şeklini almıştır. Biçimsel olarak değişip gelişen yazı ile birlikte yazı yaz­ma araçları da değişmiştir. Yakın dönemde teknoloji harikası olarak kabul edilen daktilo artık önemini yitirmiş; yerini günü­müzde yaygın olarak kullanılan bilgisayarlara bırakmıştır.

Bildiğiniz gibi bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öge klavyedir. Bir bilgisayar kullancısı olarak siz de klavyeniz ile yazılarınızı bir şekilde yazabiliyorsunuz.

Peki klavyeyi ne kadar etkin ve sağlıklı kullanıyorsunuz? Ne kadar hızlı yazabiliyorsunuz veya maksimum hızınızı ne kadar süre ile koruyabiliyorsunuz? Hiç düşündünüz mü…

Önemli olan bir şekilde yazı yazabilmek değil; sağlığınızı ko­ruyarak, maksimum verim elde edebilecek şekilde klavyeye ha­kim olabilmektir. Bu ise ancak doğru on parmak tekniğini kul­lan­­ma­nız ile mümkün olabilecektir.

Uzun süre bilgisayar kullanan bazı kişiler; “Ben on parmak bil­miyorum ama; iki-üç parmağımla çok hızlı yazabiliyorum veya ra­hatlıkla işlerimi halledebiliyorum, bu yüzden on parmak öğ­ren­meme gerek yok.” diye dü­şünebilirler. Umarım siz öyle dü­şünmüyorsunuzdur.

On parmak kullanmadığı halde çok hızlı yazı yazdığını düşün­dü­ğünüz birçok tanıdığınız vardır. Bu arkadaşlarınızdan birine Türkçe bir metin veriniz ve üç dakika süre ile noktalama işa­ret­lerine dikkat etmeden yazmasını rica ediniz. Bakalım ne kadar yazabilecek? Cevabını ben vereyim isterseniz: Üç dakika sonun­daki muhtemel doğru kelime sayısının 80 ila maksimum 120 kelime aralığında olduğunu göreceksiniz. Aynı arkadaşınıza bu kez İngilizce veya Almanca bir metin veriniz ve yine üç dakika süre tutunuz. Bu seferki kelime sayısının ise 50-80 kelimeye düştüğünü görürsünüz. Türkçe veya yabancı dildeki metinleri bu kez noktalama işaretlerine dikkat ederek yazmasını rica etti­ğinizde ise doğru kelime sayısının daha da düştüğünü söyleme­ye gerek bile yok.

Çalışmak elbette önemlidir; ama daha da önemlisi doğru tek­nik­le çalışmadır. Bu nedenle, yıllarını bilgisayar karşısında çalışarak geçiren arkadaşınızın hızının düşüklüğüne şaşırmamalısınız.

Anlatmaya çalıştığım şu ki; on parmak tekniğini kullanmadan is­tediğiniz kadar hızlı yazın, orta dü­zey bir on parmak kullanı­cısının hızına hiçbir zaman yetişemezsiniz. Ayrıca, on parmak dışında bir teknikle yazarken, önce yazacağınız metne, sonra ellerinize ve daha sonra da ekrana bakma ihtiyacı hissedecek­si­niz. Bu üçlü döngü sürekli devam ederken, gözünüz ve beyniniz ge­­reğinden çok fazla efor sarfedecek. Bu da yazma hızınızı ol­dukça dü­şü­receği gibi, dikkatiniz dağıldığı için de hata yapma ola­sılığınız ol­­duk­­ça fazla olacaktır. Özellikle yabancı dildeki ya­zıları yazarken, çok daha fazla zorlanacaksınız. Oysa on par­mak yazımında, ekrana ve ellere bakma ihtiyacı ­duy­maya­ca­ğı­nız için, gözünüz sadece metni takip edecek ve beyniniz siz far­­kında olmadan çoktan ellerinize yazıyı yazdırmış olacak. Böy­lece çok daha hızlı, hem de aynı oranda daha az yorularak daha fazla yazı üretebileceksiniz.

Değerli öğrencim; sadece zabıt kâtipliği sınavı için değil, tüm yaşamınız boyunca kullanabileceğiniz bu tekniğin; işlerinizi dü­şündüğünüzden çok fazla kolaylaştıracağını, veriminizi kat kat artıracağını, göz sağlığınıza olumlu etkilerini unutmamanızı tav­siye ederim. Verimli bir öğrenme süreci geçirmeniz için temel on parmak ders­lerini sınav odaklı çalışmaktan ziyade, tek­niğe odaklanarak çalış­ınız. Tekniği doğru bir şekilde öğrendik­ten son­ra zaten sınav için hız çalışmalarını yapacağız.

On Parmak Klavye, On Parmak Hızlı Yazma

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar