26 Saatte Onparmak Öğreniyorum Kitabı

Bilgiyi toplama, saklama, işleme, yeni bilgiler üretme ve üretilen bu bilginin paylaşımında büyük bir hız ve kolaylık sağlayan bilgisayar tek­no­lojisi, eskinin teknoloji harikası olan daktilonun önemini yitirmesine neden olmuştur. Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öge klavyedir ve kişisel bilgisayarların vazgeçilmez birimlerinden biridir.

Peki biz klavyenin gerçek gücünden istifade edebiliyor muyuz? Onu doğru ve etkili bir şekilde kullanabiliyor muyuz?

Kişisel verimliliğin ve bu bağlamda toplumsal verimliliğin artırılması; bilişim dünyasının güzide ürünleri olan bilgisayarın etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanımak amacıyla yazar
Ali ÜNLÜ tarafından kaleme alınan “26 Saatte Onparmak Öğreniyorum” adlı eser, herkesin hizmetine sunulmuştur.

13 yıllık bir tecrübenin ürünü olan bu kitapta; Onparmak F klavye, Onparmak Q klavye ve önemli MS Word uygulamalarına yer verilmiştir.

Bireysel öğrenme tekniklerine göre, tamamen bilimsel olarak hazırlanan bu kitabın en önemli özelliği, ister F klavye olsun, ister Q klavye olsun en geç 26 saatte kullanıcıya onparmak yazabilme yeteneği kazandırmasıdır. Tüm dünyada bir ilk olması ve en geç 26 saatlik bir uygulamanın ardından onparmak tekniğini kazandırmayı garanti etmesi, kitabın etkinlik ve bilimsel boyutunu oluşturmaktadır. Ayrıca kitabın üçüncü ve son bölümünde verilen MS Word ile ilgili çok önemli bilgiler, kullanıcının bu program ile ilgili bir çok sorununa çözüm getirmekte, günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kullanıcının dışarıdan yardım almadan bu teknikleri öğrenmesi, kişinin kendine olan güvenini artırmakta ve kişiye bireysel olarak iş yapabilme alışkanlığı kazandırmaktadır.

Her eğitim düzeyindeki kullanıcılar üzerinde yapılan deneylerde en geç 26 saatlik bir uygulama sonunda % 100 etkinlik görülmüş; hatta kendilerine kitaptaki açıklamaların anlatılması suretiyle, okuma yazma bilmeyen 6-7 yaş grubu çocukların dahi onparmak metodunu % 80-100 oranlarına varan etkinlikle öğrendikleri gözlenmiştir.

Verilen açıklamalar doğrultusunda çalışılıp, bu metodun öğrenilememesi halinde kitabın yayınevine iade edilebilmesi garantisi de kitabın bu sahadaki iddiasını ortaya koymaktadır.

Değerli okuyucum,

Özellikle bilgisayar satıcıları ve bilgisayar eğitimi veren kuruluşların bize yönelttikleri ilk soru, “piyasada bilgisayar ortamında sunulan birçok onparmak programı olmasına rağmen, niye böyle bir kitaba ihtiyaç duyulduğu?” olmuştur.

Bu soruya iki şekilde açıklık getirilebilir: Öncelikle bilgisayar programlarının onparmak metodunu belli bir zaman diliminde öğretmesine dair bir garantisi yoktur. Daha da önemli olan konu, bilgisayar programlarının bireysel öğrenme tekniklerine tam olarak uygun olmadığı için, bilgisayardan bu metodu öğrenmeye çalışan kullanıcıların büyük bir bölümü öğrenme sürecini yarıda bıraktıkları görülmektedir. Öğrenen kullanıcıların ise onparmak metodu yerine, onparmak yazım tekniğinden uzak başka bir teknik öğrendikleri görülmektedir. Çünkü, bilgisayar programından bu tekniği öğrenmeye çalışan kişi, ekrana bakarak çalışmasını sürdürmektedir. Oysa onparmak metodunun temelinde, yazılan metin haricinde yazarken hiçbir şekilde ekrana ve ellere bakılmaması yatar.

Ekrana bakarak yazılarını yazabilen bir kişi ise, Türkçe haricindeki yazıları yazarken büyük zorluklar yaşamakta, sürekli ekrana bakma ihtiyacı hissettiği için yazım hızı büyük oranda azalmakta, yazarken büyük efor sarfetmekte ve göz sağlığının bozulmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa onparmak tekniğiyle yazan bir kişi, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca vs. fark etmez Latin alfabesi olmak kaydıyla yazılarını hiç zorlanmadan, en az hata ile, büyük bir hızla yazabilmekte, en az eforla en yüksek çıktıyı elde edebilmektedir. Ayrıca yazarken ekrana ve ekrana bakmadığı için dikkatini yazacağı yazıya toplamakta bu da yazdığı yazılar üzerinde düşünmesine, yeni fikirler geliştirmesine olanak tanımaktadır.

Kısaca onparmak metodu sayesinde, kişisel verimliliğin büyük ölçüde artıracağına ve bu­na bağlı olarak toplumsal verimliliğin artmasında da olumlu yönde kat­kı­ları olabileceğine yürekten inanıyoruz.

Ali ÜNLÜ

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar


1.531 Yorum Yapıldı
1 2 3 75 76 77