F Klavye mi yoksa Q Klavye mi Öğrenmeliyim?

Bu, sıkça sorulan bir sorudur. Bu soruya cevap vermeden önce; klavye ve çalışma sistemleri üzerinde genel bir bilgi vermek is­tiyorum.

Klavyelerdeki tuşların yerleşim düzeni, harflerin kullanım sık­lık­larına göre değişmektedir. Dün­ya­da, dillerin genel yapısına en uy­gun şekilde, hız ve ergono­mik­lik dü­şü­nülerek dizayn edilmiş birçok klavye tipi mevcuttur. Türkiye­‘de de yaygın olarak Q ve F klav­yeler kul­lanılmaktadır.

Kitabımızda F ve Q klavye on parmak metodunun ikisine de yer verilmiştir. Ancak, Türkçe’nin yapısına en uygun olan F klav­ye­yi öğrenmenizi ısrarla ama ısrarla tavsiye ediyorum. Bunun nedeni elbette Sayın İhsan Yener tarafından dizayn edilen F klav­yenin dünyanın en ergonomik ve hızlı klavyelerinden biri olması.

F klavyenin yazma hızı ve kullanım kolaylığı, Q klav­ye­­ye göre % 20-40 oranında daha fazladır. Bu durum, harflerin klav­ye üze­rin­de­ki yerleşim yerlerinden kaynaklanmaktadır. Basit bir örnek vermem gerekirse; F klavyede sağ işaret parmağı ile k harfi yazılırken; Q klavyede j harfi yazıl­mak­­tadır. Latin alfabesi kul­lanan dillerde J harfinin kullanım sıklığı ise he­pi­nizce malûm­dur. Bu özelliği sebebiyle F klavye ile sadece Türkçe metinleri değil; yabancı dildeki metinleri de aynı hız ve ergonomiklikle rahatlıkla yazabilirsiniz.

—   Hocam, o zaman Türkiye’de Q klavye niçin daha yaygın? Kullandığımız bilgisayarların neredeyse tamamının klav­ye­si Q modeli.

—   Dünyada en yaygın olarak kullanılan klavyenin Q klavye ol­du­ğu doğ­ru­dur. Bir tütün mamulünün çok satılıyor ol­ma­sı, onun sağlığa zararsız olduğu anlamına gelmediği gibi; bu durum, Q klav­yenin F klavyeye olan üstün­lü­ğü gibi anla­şılmamalıdır. Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarının çok bü­yük bir bölümü, bil­gisayarla birlikte kendisine sunulan klavyeyi kul­lanmaya baş­la­makta; on parmak yöntemi ile ya­zı yazmadığı için ise Q klavyenin olum­suz yönlerini his­se­dememektedir.

—   Benim de kullandığım klavye modeli Q hocam. F klavye on parmak öğrenmeye karar verirsem, yeni bir klavye mi satın almam gerekiyor?

—   Hayır, yeni bir klavye almanıza hiç gerek yok. Çünkü, on par­­mak öğrenim sürecinde de, öğrendikten son­­­ra da ya­zar­ken klav­yeye bakma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Bu ne­den­le eli­nizin altın­daki klavyenin F veya Q klavye olması önemli de­ğil. Yapmanız gereken tek şey, bilgisayarınızdan klavye düzenini F’e çevirmek ve o şekilde çalışmaya baş­lamak.

—   Hocam, ben hep Q klavye ile yazdım. F klavyede harflerin ye­rini hiç bilmiyorum, şaşırmaz mıyım?

—   Bunu dert etmeyin, şaşırmazsınız. Zaten harflerin yerini ez­berlemeyeceksiniz ki. Motor öğrenme süreci ile birlikte parmaklarınız hangi tuşa basması gerekiyorsa, o tuşa oto­matik olarak basmış olacaktır.

F klavyede a tuşuna bastığınızda, a harfi yaz­ma­sı­nı sağ­la­yan, tuşun üzerindeki yazılı olan harf değil; bilgisayara ge­çerli ola­rak atanmış olan klavye düzenidir. Eğer bilgisayarınıza Q klavye geçerli olarak atanmış ise F klav­ye üzerinde a harfine bastığınızda, ekrana f harfi yazacaktır. Derslere baş­larken, istediğiniz klavye düzenini bilgisayara atar­sı­nız ve rahatlıkla yazılarınızı yazabilirsiniz (klavye düzeninin de­ğiş­tirilmesi için örnek ders çalışma şekli konusundaki ilgili ye­re bakabilirsiniz).

—   Peki hem Q klavye hem de F klavye öğrensem nasıl olur hocam?

—   Hatırlarsanız on parmak tekniğini, araba kullanmaya ben­zet­miştim. Bir arabada iki direksiyon olmaz ki. Doğrusu bu size artı bir yarar sağlamayacağı gibi, daha önce bil­di­ğiniz on parmak klavye kullanım verimini de büyük ölçüde düşü­re­cektir. Çünkü bu durumda, önceki öğrenilenlerin sonraki öğre­ni­le­ni olum­suz yönde etkilemesi; yani negatif transfer söz konusu olacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak hangi klavye mo­delinde on parmak öğreneceğinize karar vermeli ve sa­de­ce seçtiğiniz klavye ile ilgili dersleri çalışmalısınız.

2010 yılında İstanbul’da on parmak eğitimi ile ilgili bir se­miner vermiştim. Seminerde, F klavyenin Q klavyeye olan üstünlüğü hakkında uzunca bir konuşma yaptım. Katı­lım­cılar büyük bir ilgi ve merakla konuşmalarımı dinli­yor­lardı. F klavyenin hız konusundaki üstünlüğünü kanıtlamak için verdiğim uygulamalı örnekler ise katılımcıları bir hayli etkilemişti. Bu etkileşimi hissetmek, F klavyenin yaygın­laş­ması için çalışan biri olarak beni de oldukça memnun et­mişti. Katılımcılara, klavye tercihlerini yapmalarını, aradan sonra uygulamalı derslere geçeceğimizi söyledim. On daki­ka sonra tekrar salona girdim. “Evet arkadaşlar, zannediyorum herkes tercihini yaptı. F klavyeyi tercih eden arkadaşlarımız sol taraftaki bilgisayarlara; Q klavyeyi tercih edenler de sağ taraftaki bilgisayarlara geçsinler.” dedim. Ne mi oldu?

Herkes sağ taraftaki bilgisayarların başına geçti. Bir kişi bile F klavyeyi tercih etmemişti.

Önyargıları aşmak elbette zor. “Desenize, hepiniz % 40 daha az hızlı yazmaya talip oldunuz.” dedim. Sonra dersimize de­vam ettik. Bu nokta çok önemli. Umarım tavsiyeme uyar F klavye öğrenmeye karar verirsiniz.

Buraya kadar anlattıklarımdan Q klavyenin işe yaramaz ol­duğu anlamı çıkarılmamalıdır. On parmak metodu ile ya­zıl­dığı sürece elbette Q klavye de çok yararlıdır. F ve Q klav­ye arasındaki de­ğerlendirmelerimiz, on parmak tekni­ğini kulla­nanlar içindir. On parmak yazma­dık­tan sonra klav­ye mo­de­linin F veya Q olmasının anlamlı bir önemi yoktur.

—   Haklısınız hocam; ama Q klavyede belli bir hıza ulaş­mış­tım. Şimdi F klavyeye geçsem, sınava kadar 90’ı geçe­bilir miyim acaba?

—   Sizin durumunuz seminerdeki katılımcılardan biraz farklı. Çünkü gireceğiniz bir sınav ve zaman sorununuz var. Önce çayımı bir tazeleyeyim, sonra bu konuyu detaylıca ko­nu­şuruz. Israr etmiyorum; ama isterseniz size de getirebilirim.

—        Peki hocam; benimki biraz açık olursa sevinirim.

Bu yazıyı paylaş

 • facebook-share
 • tweet-it
 • friendfeed
 • plus-it

yorumlar


225 Yorum Yapıldı
 • Gencay diyor ki:

  Hocam ben Q’da 120-110-107 en az 95 yazıyorum net olarak. İmlasız veya imlalı farketmiyor. Ancak şöyle söyleyeyim sürekli yanlış kelimeyi silip geri düzeltiyorum. Klavyede sağ olarak bir tek işaret parmağımı kullanıyorum. Yani yaklaşık olarak 7-8 harfin yerini tek parmakla yürütüyorum. Daktiloyu düşününce bunun mantıklı olduğunu biliyorum ama diğer parmaklarımı Q da alıştırmam için ne yapmam gerekiyor. Ben aslında F nin eğitimini aldım ancak Q yu iyi derecede bildiğim için F de bir türlü 100 leri göremedim.

 • Aynur diyor ki:

  hocam sınava 2 gün kaldı fakat ben bir türlü yanlışlarımı azaltamadım.Bana önerebileceğiniz herhangi bir şey var mıdır varsa nedir? sürekli metin yazıyorum fakat yanlışlarım düzelmedi.140 kelime yazıyorum normal standartlarda bunun 30 tanesi filan yanlış çıkıyor ne yapabilirim?Şimdiden teşekkürler.

 • seyma diyor ki:

  Ben q da ancak yazbiliyorum f de yazamıoyrum sınavda sorun olur mu nolr cevap verin?

1 2 3 8 9 10 11 12