Katiplik Sınavına Hazırlık

Zabıt kâtipliği sınavına başvurabilme şartlarına sahip olan aday­ların en önemli problemlerinden biri, klavye sınavında stres ve heyecanına yenik düş­meden, üç dakikada hatasız 90 kelime ve üzeri yazabilmeyi başarabilmektir.

Bu başarıyı hedefleyen adaylar, klavye hızlarını artırabilmek için yoğun bir gayret ve çaba sarf ederek klavye sınavına hazırlan­mak­tadırlar. Uygulama sınavlarına başvuran aday sayıları ile uygulama sınavını başarı ile geçen aday sayıları dikkate alın­dı­ğın­da, adayların başarı oranının % 5 ila % 12 arasın­da değiştiği gö­rülmektedir. Türkiye’de bilgisayar kullanımının bir hayli yay­gın­laş­mış olmasına rağmen, başarı oranlarının düşüklüğü, ülke­miz­de klavyenin etkin ve doğru olarak kullanılmadığının en ö­nemli göstergele­rin­den birisidir.

Peki günlerce, aylarca çalışılmasına; hatta yıllardır bilgisayar kul­­la­nılma­sına rağmen nedir bu başarısızlığın sebepleri? Elbette her başarısızlık öyküsü­nün belirli sebepleri var.

Adayların büyük bir çoğunluğu, sınava hazırlık için maalesef ye­te­rince zaman ayırmıyor. Özellikle uzun yıllar bilgisayar kul­la­nan adaylar, hızlarını yeterli görüp sınavı yeterince önem­se­miyor. Yine büyük bir çoğunluğu ise çok çalışmasına rağmen, yan­lış teknikle çalıştığı için yeterince klavye hızını artıra­mı­yor. Bazı adaylar ise sınav öncesi çalışmalarında rahatlıkla 90 keli­me ­ve üze­rinde yazabildiği halde, sınav esnasında he­yecan ve stresine yenik düşüp sınav­da barajı geçemiyor.

Oysa; “Komisyonlar tarafından seçilip yazılı olarak verilen bir me­tinden, vuruş hesabı yapılmadan, daktilo veya bilgisayar klav­yesi ile üç dakikada yan­lış­sız 90 kelime yazabilme” olarak belir­lenen uygulama sınavı başarı kriteri, or­ta düzey bir on par­mak kullanıcısı için gerçekten düşük bir hız.

Amacımız; sizleri doğru şekilde motive edebilmek; klavye hız se­viyeni­zin tespitini yaparak artı ve eksilerinizi belirlemek; daha sonra 26 saat süren uy­gu­lamalı eğitimi ile on parmak tek­niğini doğru olarak öğrenmenizi sağ­lamak; ardın­dan zaman plan­la­ma­nı­za katkıda bulunarak sınav hazırlık stratejisi oluştur­ma­nızı sağ­la­mak ve sınav öncesi uygulama çalışmaları ile sına­va ge­­rek­tiği gibi hazırlamak. Böylece klavye hızınızı kısa vadede 90-110 ke­limeye; orta vadede 111-170 kelimeye; uzun vadede ise 170 ve üzeri kelimelere çıkarmanızı sağlamak öncelikli hede­fimiz.

1990 yılından bu yana bilgi teknolojileri ve on parmak eğitimi üzerinde çalışan biri olarak deneyimlerimiz göstermektedir ki; kitapta belirtilen hususlara riayet edilerek yapılan çalışmalar sonunda bu hedeflere ve daha da ilerisine çok rahat ulaşılabilir. Bizim buna inancımız tam. Umarım siz de bu inancı taşır ve he­deflerinize kısa sürede ulaşırsınız.

On Parmak Klavye, On Parmak Hızlı Yazma

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar