"On Parmak Klavye Eğitimi" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

On Parmak Pratik Çalışma, Zabıt Katipliği Sınav Metinleri – Bölüm 9

81. Metin: Bazen bir yazının kopyasını çıkarmamız gerekebilir bu durumda tarihle adres arasındaki boşluğa veya kağıdın daha yukarı bir yerine aralıklı olarak kopya ya da suret kelimesin yazılır altı da çizilir bu kelimeler parantez...

10 Parmak Tekniğini Niçin Öğrenmeliyiz?

İnsanoğlu, tarihin her döneminde kendi ihtiyaçlarını bir şekilde giderebilmeyi başarabilmiş; birbirleriyle haberleşmek ve ileti­şim kurmak için yazıyı kullanmışlardır. Mağara resimleri ile başla­yan yazı serüveni, giderek gelişmiş ve günümüzdeki alfabe şeklini almıştır. Biçimsel olarak değişip...

On parmak Tekniği Nedir?

Onparmak kısaca, belli yöntem ve tekniklerle klavye ve ekrana bakmadan yazı yazabilme sanatı olarak tanımlanabilir. Onparmak metoduyla yazabilen bir kişi, Latin alfabesi ile yazılmış tüm metinleri, klavye ve ekrana bakmadan rahatlıkla yazabilir. Yazdığı yazının...

On parmak Klavye Programı

26 Saatte On Parmak Öğreniyorum kitabında verilen on parmak eğitim programı; tamamen bireysel öğrenme tekniklerine göre hazırlanmış olup, hiçbir yardımcı veya öğretmene ihtiyaç hissettirmeksizin bireye 26 saatin sonunda onparmak becerisini kazandırır. Eğitim programında; klavyeler...

10 parmak Kitabının CD’si var mı?

Kitabın CD si tarafımızdan bilinçli olarak hazırlanmamıştır. Çünkü on parmak metodunun doğası gereği; yazılarınızı yazarken ellere ve ekrana kesinlikle bakmamalısınız. Yazarken, sadece metne bakıp, ellere ve ekrana bakmamak bu yöntemin tartışmasız üstünlüğünü ortaya koymakta...

10 parmak Kitabında Neler Var

İÇİNDEKİLER I. KISIM F KLAVYE ÖĞRENİYORUM 1. BÖLÜM ORTA SIRA VE TEMEL HARF TUŞLARI  2. BÖLÜM ÜST SIRA TUŞLARI 3. BÖLÜM ALT SIRA TUŞLARI 4. BÖLÜM YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ 5. BÖLÜM RAKAMLAR...

Onparmak Bilmek Size Ne Kazandırır

On parmak Öğren Zamandan Kazan! Bilgisayar karşısında geçirdiğimiz zamanın çok büyük bir kısmını bilgisayara veri girişi oluşturmaktadır. Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öge klavyedir. Klavyenin etkin kullanılmaması, bilgisayara veri girişini oldukça yavaşlatmakta bu...

10 parmak Metodu Kesinlikle Ezbere Dayanmaz

10 parmak tekniği ezber değildir On parmak metodunda hiçbir harfin yerini ezberlemenize gerek yoktur… Çünkü bu süreç ezber değil; motor öğrenmeye dayalı bir süreçtir. Harflerin yerini ezberlemek, size hem zaman kaybettirir, hem de yazma...