on-parmak olarak etiketlenmiş yazılar

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 6

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 6

51. Metin: Dört bin ve daha yukarı Romen rakamlarını yazmak için sayının üzeri çizilir Romen rakamı yazılıp üzerine çizgi çizilir silindiri ters yöne ve iki diş çevirip sekiz üzerindeki çizgiyle sayının üzeri çizilir ve...