onparmak öğreniyorum olarak etiketlenmiş yazılar

On Parmak Pratik Çalışma, Zabıt Katipliği Sınav Metinleri – Bölüm 9

81. Metin: Bazen bir yazının kopyasını çıkarmamız gerekebilir bu durumda tarihle adres arasındaki boşluğa veya kağıdın daha yukarı bir yerine aralıklı olarak kopya ya da suret kelimesin yazılır altı da çizilir bu kelimeler parantez...