10 Parmak Pratik Çalışma, Zabıt Katipliği Sınav Metinleri – Bölüm 10

91. Metin: Resmi yazılar kamu kuruluşları tarafından haberleşme amacıyla yazılan yazılardır resmi yazılar şekil bakımından iş mektuplarına benzer ancak bu yazılarda saygı sözcüğü ve hitap kısımları bulunmaz yazının gönderileceği kuruluşun makamın adı büyük harflerle...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 8

71. Metin: Telgraflar iki arayla yazılır kelimeler arasında aralık çubuğuna ikişer kez vurulur sağ ve solda yirmişer vuruşluk sağ ve solda yirmişer vuruşluk marj bırakılır telgrafın türü üstten dört ve yarım sayfalarda kol atılarak...

10 Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 7

61. önemli Silgi kağıda yalnız bir yönde temas ettirilmelidir geriye dönüşlerde silgiyi hafifçe kaldırmak kağıda değdirmemek gerekir saçımızı tararken tarağı nasıl tek yönlü kullanıyorsak silgi de aynı şekilde tek yönlü kullanılmalıdır böyle yaparsak kağıt...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 6

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 6

51. Metin: Dört bin ve daha yukarı Romen rakamlarını yazmak için sayının üzeri çizilir Romen rakamı yazılıp üzerine çizgi çizilir silindiri ters yöne ve iki diş çevirip sekiz üzerindeki çizgiyle sayının üzeri çizilir ve...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 5

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 5

41. Metin: Gurur tahtında oturup tahammülü olmayan bir kimse hükümdarda olsa tacı ona haramdır. Savaşta sebat göster demem de öfkelendiğin vakit öfke ve gazap gösterme derim. Akıllı kimse tahammül eder. Asıl akıllılık hışımlanmamaktır. Çünkü...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 4

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 4

31. Metin: Nasrettin hoca, yedi asırdan beri dünyaya gülen o koca adam. ona her yerde bir beşik ve her devirde bir mezar gösterilir. Amma o bunlardan hangisinde sallandı büyüdü? Bu gün de nerede yattığını...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 3

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 3

21. Metin: Etkili mektup tabii olmalı; okuyanın bildiği, okurken rahat edebileceği kelimeler seçilmelidir. Eğer yazı fazla detaylı fazla teknik veya ağdalı bir dille yazılmışsa okuyanın anlaması zorlaşır. Okuyucu böyle bir dil kullanırsak gösteriş yaptığımızı...

On Parmak Pratik Çalışma, Hızlı Yazma Metinleri – Bölüm 2

11. Metin: Bir ailenin fertleri birbirlerini sevip sayarlar. Bir konuda anlaşamazlar ise birbirlerini kırmadan konuşup anlaşmazlığı giderirler. Millet dediğimiz topluluk da büyük bir aileye benzer. Bu büyük ailenin fertleri sayılan vatandaşlar da birbirlerini severler...