Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1. DAKTİLOGRAFİ ( I ) Makine karşısında oturuş. Tuşlara teknik vuruş.Temel sıra tuşlarının öğrenimi. Alt ve üst sıra tuşlarının öğrenimi. Rakam işaret ve sembollerin kullanımı. Sürat çalışmaları. Klavye tuşlarını tekrarı. Yanlışların bulunması ve net vuruş...

26 Saatte Onparmak Öğrenmeyi Kitap Nasıl Garanti Ediyor?

26 Saatte On parmak Öğreniyorum adlı eser, bir başkasının on parmak metodunu öğrenebilmesini hem de 26 saat sonunda öğrenebilmesini nasıl garanti edebilir?  Evet, bu güzel bir soru. Bu soruya şöyle açıklık getirilebilir: Öncelikle bu...

Çocuklar İçin On Parmak

Günümüz bilgi çağında çocuklarımızın bilgisayarla tanışması ve bilgi teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için bilgisayar klavyesinin etkili ve doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemli… Çocuklarımız 26 Saatte On Parmak Klavye Teknikleri kitabı sayesinde, hiç...

10 parmak Tekniğiyle Zamandan Kazan!

On parmak Öğren Zamandan Kazan! Bilgisayar karşısında geçirdiğimiz zamanın çok büyük bir kısmını bilgisayara veri girişi oluşturmaktadır. Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öge klavyedir. Klavyenin etkin kullanılmaması, bilgisayara veri girişini oldukça yavaşlatmakta bu...

Kitap İçin Ne Dediler?

26 Saatte Onparmak Öğreniyorum kitabı, Descartes’in “Bir işi metotsuz yapmaktansa, yapmamak daha iyidir.” sözünü doğrulayan, klavye kullanma sanatını insan beynine kodlayan ve pratik yapma performansını en verimli hale getiren deneysel çalışmaların ürünü ve sistematiği...

Derslere Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kitabımızda her dersin çalışma şekli ve gerekli açıklamaları ayrı ayrı verilmiştir. Ancak derslere geçmeden önce genel olarak dikkat edilmesi gereken önemli hususları belirtmekte yarar görüyoruz. >   Sağlıklı ve rahat bir yazım için, oturma şekli...

İki-Üç Parmak mı? Yoksa On Parmak mı?

Uzun süre bilgisayar kullanan bazı kişiler; “Ben onparmak bilmiyorum ama; iki-üç parmağımla çok hızlı yazabiliyorum veya rahatlıkla işlerimi halledebiliyorum, bu yüzden onparmak öğrenmeme gerek yok.” diye düşünebilirler.  İki veya üç parmağınızla istediğiniz kadar hızlı...